FMT ROCKPODS & ROCKFLOSS

datum školení 17. - 18. srpna 2019
datum školení Brno
RockFloss & RockPods, 7900 Kč

Dostupné termíny

 • 20. 7. 2019 – Praha – FMT RockFloss
 • 21. 7. 2019 – Praha – FMT RockPods
 • 17. 8. 2019 – Brno – FMT RockFloss
 • 18. 8. 2019 – Brno – FMT RockPods
 • 24. 8. 2019 – Ostrava – FMT RockFloss
 • 25. 8. 2019 – Ostrava – FMT RockPods
 • 28. 9. 2019 – České Budějovice – FMT RockFloss
 • 29. 9. 2019 – České Budějovice – FMT RockPods
 • Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den, ceny jsou rozepsány níže. Pokud máte zájem pouze o první nebo druhý den, uveďte to prosím do poznámky, cenu Vám následně upravíme manuálné.

  !!POZOR!! 30% sleva pro absolventy základního kurzu tejpování

  Cena

 • Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den, ceny jsou rozepsány níže. Pokud máte zájem pouze o první nebo druhý den, uveďte to prosím do poznámky, cenu Vám následně upravíme manuálné
 • FMT RockFloss – 4 720 Kč v ceně kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč
 • FMT Rockpods – 4 720 Kč v ceně kurzu sada RockPods v hodnotě 1 800 Kč
 • FMT RockFloss + FMT Rockpods – 7 900 Kč v ceně kurzu RockFloss a RockPods v hodnotě 3100 Kč
 • Pokud jste se dříve chtěli naučit pracovat s pomůckami fungujícími na stejné bázi jako RockFloss nebo RockPods, vaše možnosti byly omezené. Mohli jste si buď najít a přečíst nějakou odbornou knihu, nebo zajít na kurz, který vám představil jen jeden z možných způsobů aplikace. S námi na to teď už můžete i jinak.

  2018-03-22 RT 0521-768x768 2018-03-22 RT 0589-1-768x768 rockpods action 1 1-1

  FMT RockFloss 1. den

  Pojem ‘flossing’ , nebo-li natahování je běžně spojován s představou silné gumové pásky ovázané kolem sportovcovy svalnaté končetiny. Ve skutečnosti jsou však „floss bandy“ něčím více – cenným nástrojem nejen sportovců, který může každý snadno a sám používat při péči o své tělo. FMT RockFloss je kurz, zaměřující se na kompresní efekt flossing pásků a “fasciálního střihu” s cílem zlepšení pohyblivosti kloubů, snižování bolesti a podpory a zvýšení efektivity pohybu. RockFloss je jedním z nejnovějších přírůstků do rodiny pomůcek RockTape, které umožňují zdravotníkům, fyzioterapeutům a trenérům poskytovat jejich klientům prvotřídní péči s jasnými výsledky. Můžete však pomoci také sami sobě a své rodině. FMT RockFloss kurz představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání, které pomáhá omezit otoky tkání, zlepšuje pohyb a tiší bolesti za pomocí ‘compression band floss’ stahovací pásky. Kurz se soustředí na anatomii, fyziologii i neurologii efektu komprese na klouzání pojivového tkaniva, trakci tkáně a tkáňové komprese. Kurz vás naučí, jak RockFloss (včetně využívání různých směrů a tlaku aplikace) využívat. Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty. Kurz FMT RockFloss nemá žádné prerekvizity.

  Cíle kurzu FMT RockFloss

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • schopni porozumět a používat model myofasciální sekvence
 • umět se orientovat a využívat v praxi nového procesu prověřování kůže/fascií/pohybu
 • umět se vyznat a být schopni použít výzkumy vztahující se ke klouzání pojivového tkaniva, redukci bolesti a pohybové terapii
 • orientovat se v neuroanatomii dermálního a fasciálního subsystému
 • používat a začlenit do běžné terapie “banded floss” techniky, vztahující se k patologii měkkých tkání týkajících se napětí/dekomprese, směru, vnějšího namáhání a tlaku porovnat, zhodnotit výhodnost použití a použít různé rehabilitační metody při začlenění RockFloss
 • V ceně kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč

  FMT RockPods 2.den

  Metoda Myofascial Cupping (myofasciální baňkování) je známá už od raného 19. století. Pouze v nedávné době však začaly fialové otisky kroužků na zádech profesionálních sportovců přitahovat k prastaré myofasciální terapii větší pozornost širší veřejnosti. Podoba pomůcek a principy jejich použití se v čase měnily, avšak základní princip vytvoření podtlaku na kůži za pomocí pomůcky a následné uvolnění tlaku (a tedy i vaziva a svalů na postiženém místě) zůstávají stále stejné. FMT RockPods je kurz zaměřující se na problematiku tkáňového klouzání, napětí a dekomprese za použití jednoduchých, snadno použitelných myofasciálních baněk. RockPods jsou jedním z nejnovějších přírůstků do rodiny pomůcek RockTape, které umožňují zdravotníkům, fyzioterapeutům a trenérům poskytovat jejich klientům prvotřídní péči s jasnými výsledky. Můžete však pomoci také sami sobě a své rodině. FMT RockPods jsou založeny na kožní/fasciální dekompresi pro zlepšení a usnadnění pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek. Kurz se zaměřuje na anatomii, fyziologii a neurologii pro účinky myofasciálního baňkování na klouzání pojivových tkání, trakci tkání a dekompresi tkáně. Pozornost bude v této souvislosti věnována též pozorování a odbornému zhodnocení dermálního a fasciálního systému v souvislosti s kožní a fasciální dekompresí. Kurz vás naučí, jak pomůcky (RockPods) využívat a začlenit do klasických rehabilitačních technik a postupů a nabídne též pohled odborné literatury na problematiku. Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty. Kurz FMT RockFloss nemá žádné prerekvizity.

  Cíle kurzu FMT RockPods

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

 • schopni porozumět a používat model myofasciální sekvence
 • orientovat se v neuroanatomii dermálního a fasciálního subsystému
 • umět se orientovat a využívat v praxi nového procesu prověřování kůže/fascií/ pohybu
 • umět se vyznat a být schopni použít výzkumy vztahující se ke klouzání pojivového tkaniva, redukci bolesti a pohybové terapii
 • používat a začlenit do běžné terapie “banded floss” techniky, vztahující se k patologii měkkých tkání týkajících se napětí/dekomprese, směru, vnějšího namáhání a tlaku
 • porovnat, zhodnotit výhodnost použití a použít různé rehabilitační metody při začlenění RockPods
 • V ceně kurzu sada RockPods v hodnotě 1 800 Kč

  Informace o kurzu

  cena kurzu: 7900 Kč vč. DPH 21%

  rozsah: 2 dny po 6 hodinách.

  V ceně kurzu dostanete:

  • RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč - 1.den
  • RockPods v hodnotě 1 800 Kč - 2.den
  • Skripta
  • Mezinárodně uznávaný certifikát

  Místo a termín školení

  17. - 18. srpna 2019 Brno,
  Školení probíhá 2 dny po 6 hodinách.

  Dostupné termíny:

  Přihláška na kurz

  17. - 18. srpna 2019, Brno (2 dny)


  Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky. Cena kurzu je 7900 Kč vč. DPH 21%.

  Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" závazně objednávám účast na kurzu pořádaném společností Fixtape s.r.o. a potvrzuji správnost a pravdivost údajů vyplněných v přihlášce.

  Kurz pořádá společnost Fixtape s.r.o., se sídlem Novosady 879/109, Velké Meziříčí 594 01, IČO 04054962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 87909.

  Kurzy tejpování | Partneři | Proběhlé kurzy tejpování