FMT ROCKPODS & ROCKFLOSS

datum školení 18. - 19. dubna 2020
datum školení Brno
RockFloss & RockPods, 7900 Kč

Dostupné termíny

 • 29. 2. 2020 – Bratislava – FMT RockFloss
 • 1. 3. 2020 – Bratislava – FMT RockPods
 • 28. 3. 2020 – Praha – FMT RockFloss
 • 29. 3. 2020 – Praha – FMT RockPods
 • 18. 4. 2019 – Brno – FMT RockFloss
 • 19. 4. 2019 – Brno – FMT RockPods
 • Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den, ceny jsou rozepsány níže. Pokud máte zájem pouze o první nebo druhý den, uveďte to prosím do poznámky, cenu Vám následně upravíme manuálné.

  !!POZOR!! 30% sleva pro absolventy základního kurzu tejpování

  Cena

 • Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den, ceny jsou rozepsány níže. Pokud máte zájem pouze o první nebo druhý den, uveďte to prosím do poznámky, cenu Vám následně upravíme manuálné
 • FMT RockFloss – 4 720 Kč v ceně kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč
 • FMT Rockpods – 4 720 Kč v ceně kurzu sada RockPods v hodnotě 1 800 Kč
 • FMT RockFloss + FMT Rockpods – 7 900 Kč v ceně kurzu RockFloss a RockPods v hodnotě 3 100 Kč
 • Na těchto kurzech obdržíte prvotřídní pomůcky RockFloss & RockPods a dozvíte se jak s nimi zacházet. Dále se dozvíte, co všechno se s nimi dá ovlivnit a na jaké bázi vlastně fungují. Díky praktickým cvičením si osvojíte práci s těmito nástroji a lépe je tak zařadíte do své praxe. Vyzkoušíte si množství aplikací, ale zároveň získáte informace o celém konceptu použití těchto technik a tím i neomezené možnosti při používání těchto pomůcek.

  2018-03-22 RT 0521-768x768 2018-03-22 RT 0589-1-768x768 rockpods action 1 1-1

  FMT RockFloss 1. den

  Pojem ‘flossing’ je běžně spojován s představou silné gumové pásky ovázané kolem sportovcovy svalnaté končetiny. Ve skutečnosti jsou však „floss bandy“ něčím více – cenným nástrojem nejen sportovců, který může každý snadno a sám používat při péči o své tělo. FMT RockFloss je kurz, zaměřující se na kompresní efekt flossing pásků a “fasciálního střihu” s cílem zlepšení pohyblivosti kloubů, snižování bolesti a podpory a zvýšení efektivity pohybu. RockFloss umožňují zdravotníkům, fyzioterapeutům a trenérům poskytovat jejich klientům prvotřídní péči s jasnými výsledky. Můžete však pomoci také sami sobě a své rodině. FMT RockFloss kurz představuje koncept kožního/fasciálního/nervového klouzání, které pomáhá omezit otoky tkání, zlepšuje pohyb a tiší bolesti za pomocí ‘compression band floss’ stahovací pásky. Kurz se soustředí na anatomii, fyziologii i neurologii efektu komprese na klouzání pojivového tkaniva, trakci tkáně a tkáňové komprese.

  Příklady použití RockFloss v praktické části kurzu:

  • noha – padání špičky (drop foot), kotník, lýtko, koleno, stehno, kyčel, rameno, zápěstí, předloktí, loket, tenisový a golfový loket (epikondylitidy)
  • využití flossu, jako “rukojeti” pro manuální mobilizace pro lepší manipulaci
  • řešení bolestí kolene – boční vazy (MCL), vnitřní menisky (med meniscus), pes anserine
  • trup – pozice žeber a pánve – práce s bránicí / práce s dechem
  • kombinace flossu s dalšími pomůckami pro ovlivnění myofasciáních TRPs (spoušťových bodů)
  • spirální vzory horní a dolní končetiny (při snížené rotaci, bolestech kloubů, …)
  • práce s vnitřním klouzáním a s vnějším klouzáním při pohybu v uzavřeném anebo otevřeném řetězci.

  Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu Vám budou poskytnuty. Kurz FMT RockFloss nemá žádné prerekvizity.

  Cíle kurzu FMT RockFloss

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

  • schopni porozumět a používat model myofasciální sekvence
  • umět se orientovat a využívat v praxi nový proces prověřování kůže/fascií/pohybu
  • umět se vyznat a být schopni použít výzkumy vztahující se ke klouzání pojivového tkaniva, redukci bolesti a pohybové terapii
  • orientovat se v neuroanatomii dermálního a fasciálního subsystému
  • používat a začlenit do běžné terapie “banded floss” techniky, vztahující se k patologii měkkých tkání týkajících se napětí/dekomprese, směru, vnějšího namáhání a tlaku
  • porovnat a zhodnotit výhodnost použití a použít různé rehabilitační metody při začlenění RockFloss

  V ceně kurzu RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč

  FMT RockPods 2.den

  Metoda Myofascial Cupping (myofasciální baňkování) je známá už od raného 19. století. Pouze v nedávné době však začaly fialové otisky kroužků na zádech profesionálních sportovců přitahovat k prastaré myofasciální terapii větší pozornost širší veřejnosti. Podoba pomůcek a principy jejich použití se v čase měnily, avšak základní princip vytvoření podtlaku na kůži za pomocí pomůcky a následné uvolnění tlaku (a tedy i vaziva a svalů na postiženém místě) zůstávají stále stejné. RockPods jsou založeny na kožní/fasciální dekompresi pro zlepšení a usnadnění pohyblivosti tkání, zlepšení pohybu a tišení bolesti za použití myofasciálních pomůcek. Kurz se zaměřuje na anatomii, fyziologii a neurologii pro účinky myofasciálního baňkování na klouzání pojivových tkání, trakci tkání a dekompresi tkáně. Pozornost bude v této souvislosti věnována též pozorování a odbornému zhodnocení dermálního a fasciálního systému v souvislosti s kožní a fasciální dekompresí. Kurz vás naučí, jak pomůcky (RockPods) využívat a začlenit do klasických rehabilitačních technik a postupů a nabídne též pohled odborné literatury na problematiku

  Příklady použití RockPods v praktické části kurzu:

  • klouzání tkání při vnitřním a vnějším zatížení (pohybu)
  • techniky použití při bolestech, ovlivnění volných nervových zakončení
  • manipulace s jizvami
  • baňkování při smysluplných pohybech – bederní a krční páteř (využití ve frontální sagitální a transverzální rovině), končetiny (rameno, koleno, loket, předloktí, zápěstí a dlaň, přední strana stehen, hamstringy, lýtka, pluska nohy, plantární fascie), latissimus, …
  • senzomotorický trénink – vizuální a taktilní podmět, práce s lopatkami, padání špičky (drop foot), …
  • taktilní diskriminační tréninková hra
  • použití při specifických sportovních pohybech – golf, jóga, fotbal, hokej, házená, …
  • korekce držení těla – např. pozice pánve při dřepu
  • kombinace RockPods s pružnými gumami “bandy”
  • neurologické baňkování – mobilizace a způsoby použití RockPods (mediánní a radiální nerv, supraskapulární nerv, fibulární nerv, lat femoral cutaneous nerv, femorální nerv, sedací nerv (sciatic nerve), saphenous nerv, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome(ACNES))

  Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátem. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu Vám budou poskytnuty. Kurz FMT RockPods nemá žádné prerekvizity.

  Cíle kurzu FMT RockPods

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

  • schopni porozumět a používat model myofasciální sekvence
  • orientovat se v neuroanatomii dermálního a fasciálního subsystému
  • umět se orientovat a využívat v praxi nového procesu prověřování kůže/fascií/ pohybu
  • umět se vyznat a být schopni použít výzkumy vztahující se ke klouzání pojivového tkaniva, redukci bolesti a pohybové terapii
  • používat a začlenit do běžné terapie “baňkovací” techniky, vztahující se k patologii měkkých tkání týkajících se napětí/dekomprese, směru, vnějšího namáhání a tlaku
  • porovnat, zhodnotit výhodnost použití a použít různé rehabilitační metody při začlenění RockPods

  V ceně kurzu sada RockPods v hodnotě 1 800 Kč

  Informace o kurzu

  cena kurzu: 7900 Kč vč. DPH 21%

  rozsah: 2 dny po 6 hodinách.

  V ceně kurzu dostanete:

  • RockFloss 5 cm + 10 cm v hodnotě 400 a 900 Kč - 1.den
  • RockPods v hodnotě 1 800 Kč - 2.den
  • Skripta
  • Mezinárodně uznávaný certifikát

  Místo a termín školení

  18. - 19. dubna 2020 Brno,
  Školení probíhá 2 dny po 6 hodinách.

  Dostupné termíny:

  Přihláška na kurz

  18. - 19. dubna 2020, Brno (2 dny)


  Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky. Cena kurzu je 7900 Kč vč. DPH 21%.

  Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" závazně objednávám účast na kurzu pořádaném společností Fixtape s.r.o. a potvrzuji správnost a pravdivost údajů vyplněných v přihlášce.

  Kurz pořádá společnost Fixtape s.r.o., se sídlem Novosady 879/109, Velké Meziříčí 594 01, IČO 04054962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 87909.

  Kurzy tejpování | Partneři | Proběhlé kurzy tejpování