Kurz RockBlades

datum školení 12. září 2020
datum školení Brno
RockBlades, 17500 Kč

Dostupné termíny

 • 13. 6. 2020 – Praha – FMT Blades
 • 14. 6. 2020 – Praha – FMT Blades Advanced
 • 12. 9. 2020 – Brno – FMT Blades
 • 13. 9. 2020 – Brno – FMT Blades Advanced
 • Přihlásit se můžete i pouze na první nebo druhý den, ceny jsou rozepsány níže. Pokud máte zájem pouze o první nebo druhý den, uveďte to prosím do poznámky, cenu Vám následně upravíme manuálné.

  !!POZOR!! 30% sleva pro absolventy základního kurzu tejpování

  Cena

 • FMT Blades – 10 950 Kč v ceně je nástroj RockBlades v hodnotě 7 500 Kč
 • FMT Blades Advanced – 8 450 Kč v ceně je nástroj ROCKBLADES - MOHAWK v hodnotě 5 000Kč
 • FMT Blades + FMT Blades Advanced – 17 500 Kč v ceně je nástroj RockBlades a ROCKBLADES - MOHAWK v hodnotě 12 500 Kč
 • Naučte se pracovat s nástroji na mobilizaci měkkých tkání (IASTM nástroje – Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization) a používat je v péči o vaše pacienty či sportovní svěřence. Výjimečnost těchto kurzů je v zaměření se na neurofyziologické působení těchto metod, nejen tedy na lokální mechanické a biochemické účinky a dále v důrazu na evidence-based přístup. Absolvováním kurzu získáte mezinárodně uznávaný certifikát!.

  Pojem IASTM je běžně spojován s představou ocelových nástrojů a fyzicky náročnou prací při jejich aplikaci, která ve výsledku často způsobuje zarudnutí a modřiny na kůži. FMT IASTM kurzy naproti tomu představují nový koncept pohybové terapie a zvyšování výkonu prostřednictvím šetrných technik. Přestože nástroje mají tvrdé hrany, techniky při jejich použití nejsou agresivní a i přesto lze dosáhnout znatelných účinků. Nástroje vám pomohou s manuální terapií a zároveň budou šetřit vaše ruce! Kurzy lektorují skuteční experti v oboru. V ceně kurzů jsou zahrnuty nástroje! FMT IASTM kurzy jsou určeny pro profesionály v oboru zdravotnictví, fyzioterapeuty, fitness i jiné trenéry a maséry. Výstupem z kurzu je mezinárodně uznávaný certifikát.

  fmt blades1)

  FMT Blades - základní kurz 1. den

  Kurz FMT Blades se zaměřuje na špatné pohybové návyky, jejich identifikaci pozorováním a jejich nápravu za použití IASTM pomůcek. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii a neurologii a myofasciálním měkkým technikám, založených na dostupných výzkumech. IASTM techniky jsou v kurzu též kombinovány s technikami tejpování a korekčního cvičení, aby si jeho absolventi osvojili komplexní přístup ke svým pacientům a cvičencům. Výuka probíhá především formou workshopu s velmi praktickým přístupem.

  Příklady praktických technik z kurzu:

  • princip techniky s důrazem na různé druhy přítlaku nástroje, směru a frekvence nástroje v závislosti na dostupných výzkumech
  • modulace bolesti (Feathering Stroke) – ruka, stehna, rameno, předloktí
  • facilitace – různé části těla v závislosti na daném problému – noha, kotník, bérec, koleno
  • inhibice – různé části těla v závislosti na daném problému – hypertonické regiony (Pektorální fascie, Fascie m. trapezius, …), břišní stěna, bránice, lýtko
  • mobilizace tkání – mokrá a suchá terapie
  • lymfodrenáž
  • práce s fasciálními řetězci (frontální, dorzální laterální, funkční a řetězec horní končetiny)
  • použití dvoubodové diskriminace pro test a retest

  Cíle kurzu FMT Blades

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

  • rozumět a být schopni aplikovat model myofasciálního řetězení (FASCIAL ANATOMY)
  • schopni definovat, diskutovat a orientovat se v neuroanatomii fasciálního subsystému
  • identifikovat a demonstrovat techniky pozorování pohybu za účelem zjištění špatných pohybových vzorů
  • orientovat se v odborné teorii a studiích ohledně IASTM
  • aplikovat a kombinovat IASTM práci s nástroji a funkčním tejpováním za účelem zvýšení kvality pohybu těla, rozumět a být schopen aplikovat „suché fasciální klouzání“ pro podporu lepšího rozsahu pohybu.

  V ceně kurzu RockBlades 2.0 v hodnotě 7 500 Kč

  FMT Blades Advanced - navazující 2.den

  Kurz FMT Blades Advanced představuje koncept klouzání fasciálního klouzání a neurosenzorické bolesti modulované prostřednictvím mobilizované měkké tkáně nástrojem. Přestože mají používané pomůcky tvrdé hrany, vyučované techniky nejsou nikterak agresivní a přitom přinášejí znatelné výsledky. Pozornost je v kurzu věnována anatomii, fyziologii, neurologii a myofasciálním měkkým technikám a dále též konceptu klouzání hlubokých fascií s použitím gumového pouzdra pro adhezní tkáně. FMT Blades Advanced kurz se věnuje též tišení bolesti skrze specifickou mechanicko-recepční stimulaci za použití nové “hřebenové” metody. Kurz je určený pro profesionály v oboru zdravotnictví, fyzioterapeuty, fitness i jiné trenéry a maséry.

  Příklady praktických technik z kurzu:

  • princip techniky s důrazem na různé druhy přítlaku nástroje, směru a frekvence nástroje v závislosti na dostupných výzkumech
  • modulace bolesti pomocí hřebenové metody (horní a dolní končetiny, trup, krk a obličej)
  • koncept klouzání tkáně pomocí gumové násady s cílem ovlivnit nervové entrapmenty pomocí pohybu nástroje a těla se zaměřením na různé druhy klouzání (syndrom karpálního tunelu, supraskapulírní tunelový syndrom, subokcipitální tunelový syndrom, cluneal tunnel syndrome, saphenous nervový syndrom, syndrom tarzálního tunelu, superficial peroneal syndrome
  • inhibice – různé části těla (horní a dolní končetiny, trup, …)
  • facilitace – různé části těla (horní a dolní končetiny, trup, …)
  • použití dvoubodové diskriminace pro test a retest
  • Cíle kurzu FMT Blades Advanced

  Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

  • rozumět a schopni v praxi využít model myofasciálních řetězců
  • identifikovat a pracovat s neuroanatomii dermálního/fasciálního subsystému
  • rozpoznat a pracovat s kožním/fasciálním procesem klouzání
  • orientovat se a umět interpretovat výzkumy týkající se IASTM ohledně klouzání pojivové tkáně a modulace bolesti
  • v praxi používat IASTM techniky a začleňovat je do dalších fyzioterapeutických procedur
  • analyzovat a uvolňovat nejčastější entrapmenty kožních nervů v horních a dolních končetin a trupu

  V ceně kurzu Mohawk v hodnotě 5 000 Kč

  fmt blades3 fmt blades4

  Informace o kurzu

  cena kurzu: 17500 Kč vč. DPH 21%

  rozsah: 1 den, 6 hodin.

  V ceně kurzu dostanete:

  • RockBlades 2.0 v hodnotě 7 500 Kč - 1.den
  • Mohawk v hodnotě 5 000 Kč - 2.den
  • Skripta
  • Mezinárodně uznávaný certifikát

  Místo a termín školení

  12. září 2020 Brno,
  Školení probíhá 1 den a trvá 6 hodin.

  Dostupné termíny:

  Přihláška na kurz

  12. září 2020, Brno


  Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky. Cena kurzu je 17500 Kč vč. DPH 21%.

  Kliknutím na tlačítko "Přihlásit se" závazně objednávám účast na kurzu pořádaném společností Fixtape s.r.o. a potvrzuji správnost a pravdivost údajů vyplněných v přihlášce.

  Kurz pořádá společnost Fixtape s.r.o., se sídlem Novosady 879/109, Velké Meziříčí 594 01, IČO 04054962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 87909.

  Kurzy tejpování | Partneři | Proběhlé kurzy tejpování