Pohybový specialista

Pro lidský pohyb neexistuje „jedna ideální šablona“, spíše existuje mnoho „lidských variabilit“, díky kterým můžeme dosáhnout stejných pohybových cílů.

Důležitější než stereotypní standardy a měření „ideálních“ pohybů je poskytnout KOMPLEXNÍ strategii pro screening pohybu tím, že se podíváme na člověka komplexně, jako na celek, včetně jeho prostředí a unikátních „částí“.

FMT Movement Specialist (pohybový specialista) je rozdělen do dvou dní, kdy v prvním dni se věnujeme vědomému pohybu a v druhém dni podvědomému pohybu.

V rámci obou dní se soustředíme na ovlivnění pohybu zaměřením se na 3 hlavní části: ovlivnění mozku, měkkých tkání a mechaniky.

 

 

V ceně kurzu jsou zahrnuty pomůcky (RockBand, RockBalls, RockFloss, slidery a dvoubodový diskriminátor) v celkové hodnotě 2 500 Kč.