Navazující kurz tejpování – Brno

Vyberte termín v místě Brno
Vyplnit přihlášku
0
spokojených kurzistů
0
hodnocení účastníků
0
měst, kde školíme CZ & SK

Informace o kurzu

Popis kurzu

FMT Performance

kurz se zaměřuje na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu (planes of motion) a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Výuka probíhá především formou workshopu a s velmi praktickým přístupem. Během praktické části se posuzují pohyby k určení dysfunkce u konkrétních řetězců a učí se, jak aplikovat tejp správným způsobem, který zlepšuje pohyb. Jsou zahrnuta cvičení, obsahující korekční techniky k řešení poruch mobility a stability v myofasciálních dráhách.

Tento 8-hodinový kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.

Cíle kurzu FMT Performance


Po absolvování kurzu budou jeho účastníci:

rozumět základům konceptu podélných svalových řetězců, přistupujícím k elastickému terapeutickému tejpování a modelu myofasciální sekvence „tejpování pohybu, ne svalů“ a tejpování drah nervů ve spojení s neuromobilizací.
ovládat techniky pohybového screeningu za účelem identifikace nesprávných pohybových návyků při dýchání, dřepování, skákání, chůzi a dalších pohybech a tejpovací strategie pro vylepšení těchto pohybů/návyků
ovládat praktické tejpování při profesionální fyzické zátěži
umět využít hodnocení konkrétních sportovních pohybových vzorů a tejpování pro zlepšení sportovního výkonu


Příklady praktických technik z kurzu


variace tejpování fasciálních řetězců zadní a přední strany těla (sagitální rovina), laterální řetězec (frontální rovina), trup a core (transverzální rovina) a fasciální řetězce rukou (sagitální/frontální) zapojených do smysluplných pohybů
spirální (spinal/helical) tejpování horní a dolní končetiny pro ovlivnění postavení končetiny a její rotace (variace),
neurologické tejpování s neuromobilizací (mediánní, radiální a ulnární nerv, sedací nerv, femorální nerv …) a jejich propojení s fasciálními dráhami
“tweak taping” – tejpování směrovky pro řešení bolestí, stability kloubů a rozsahu pohybu (problémy ramenem – rotátorovou manžetou, kolenem, SI skloubením, bříška svalů)
testy a následné tejpování pozice těla při dýchání, kliku, pohybu lopatek, dřepu, výpadu, stoji na jedné noze … (testy, hledání dysfunkcí, tejpování)
Uvedení do praxe – tejpování pohybů při sportech – běhání, házení, kopání, rotace, …
V ceně kurzu obdržíte tejpovací materiál.

Online kurz

Jak to bude vypadat?

 
Příprava 
Před kurzem všem účastníkům zašleme potřebný materiál (skripta a tejpy) pro nezbytnou přípravu, teoretickou a praktickou část. Dále obdržíte odkaz na stránku/aplikaci, přes kterou budeme školení pořádat. Vše je jednoduché a připojení obvykle trvá méně, než 1 minutu. Pro problémy s připojením bude na telefonu připraven náš IT technik, který případný problém vyřeší.
 

Co k online kurzu potřebuji
Počítač, tablet, nebo mobilní telefon s obrazovkou a dostačující internetové připojení. Veškeré ostatní materiály zašleme dopravní společností ještě před kurzem.

 
Teoretická část
Máme připravenou profesionální prezentaci, která bude vedena lektorem přes PC. Jednotlivé stránky prezentace uvidíte na Vašem monitoru a ve skriptech, kde si můžete dělat poznámky. Prezentace je jako na našich kurzech vedena formou diskuze. Můžete tedy klást dotazy a reagovat na jednotlivá témata. Prezentace je rozdělena do několika bloků, ve kterých  jsou probrány dostupné studie, princip a možnosti využití tejpů a hlavně reálné zapojené do praxe.
 
Praktická část
Školení bude přizpůsobeno domácím podmínkám. Jednotlivé aplikace budou demonstrovány a zkoušeny s profesionálním lektorem. Aplikace lze zkoušet také na druhé osobě – ideálně mít někoho k sobě, nicméně není to podmínkou a část technik můžete aplikovat vždy sami na sebe. Výhodou těchto aplikací je okamžitá zpětná vazba, kterou při aplikace „sami na sebe“ ihned získáte. Zároveň však vysvětlíme i ukážeme aplikaci na druhé osobě pro ještě lepší zapojení do praxe.
 

Co o nás říkají absolventi

Přihláška na „Navazující kurz tejpování“

Údaje o účastníkovi
Celkově k zaplacení
3 250 Kč
Veškeré platební údaje naleznete v e-mailu po vyplnění přihlášky.
Cena kurzu je uvedena vč. DPH 21 %.