Breather Fit

Breather Fit je zařízení založené na evidence-based, využívající respirační svalový trénink (RMT), jehož cílem je pomoci profesionálním sportovcům, triatlonistům a olympionikům získat konkurenční…

Celý popis produktu
1 800 Kč s DPH
Skladem >5 ks
Popis produktu

Breather Fit je zařízení založené na evidence-based, využívající respirační svalový trénink (RMT), jehož cílem je pomoci profesionálním sportovcům, triatlonistům a olympionikům získat konkurenční výhodu právě tréninkem těchto svalů.

!!!Stáhněte si aplikaci BREATHER COACH do svého telefonu!!!

Pro nesportovce doporučujeme spíše Breather

1. Proč trénovat dechové svaly, funkční výhody a fyziologický kontext
Odůvodnění tréninku dýchacích svalů (RMT) je ekvivalentní silovému tréninku jakéhokoli jiného svalu těla - trénink s odporem zvyšuje svalovou sílu, zatímco trénink s nízkou intenzitou prováděný po delší dobu, zvyšuje vytrvalost. Tyto typy tréninku vedou k různým strukturálním adaptacím svalu.
V případě RMT dýchání proti odporu zvýší inspirační a expirační svalovou sílu, pokud je zátěž nastavena na obě části dechového cyklu. To povede ke zvýšení svalových vláken (hypertrofie), stejně jako k zesílení bránice (kniha McConnell, kapitola 4).


Výhody tréninku dechových svalů můžeme nalézt u zdravých lidí, sportovců i pacientů se slabostí dýchacích svalů, což z nich činí univerzálně užitečnou tréninkovou metodu. Mezi projevy zvýšené síly dýchacích svalů patří zlepšená tolerance cvičení, kapacita a výkon, v závislosti na počátečním stavu cvičence. Bylo vyzkoumáno, že zvýšení síly dýchacích svalů vedlo k pozorovanému zlepšení (1) (protože maximální inspirační tlak - nejdůležitější měření v rámci RMT - přímo koreluje s ventilací) výkonu v 6ti-minutovém testu chůze, a kvality života, související se zdravím (před a po RMT).


Pacienti se sníženou sílou dýchacích svalů začínají s RMT na nižších výchozích hodnotách, než sportovci nebo zdraví lidé. Benefity jsou pro ně stejně, ale obvykle vykazují rychlejší nárůst síly dýchacích svalů, protože pokud je jejich základní hodnota (svalová síla) nižší, a je tedy pravděpodobné další zlepšení. Důležitým efektem u pacientů využívajících RMT je snížení dušnosti, které je zvláště výrazné u pacientů s CHOPN, astmatem a srdečním selháním.
Dýchací, kardiovaskulární a periferní svalové systémy jsou spojeny v důsledku okysličení krve dýcháním, které pak cirkuluje srdcem do periferních svalů.

 

RMT tedy ovlivňuje kardiovaskulární a svalový systém a naopak. Například obecné cvičení zvyšuje sílu dýchacích svalů, i když ne ve stejné míře jako RMT. Mezi další důležité výhody tohoto tréninku patří zvýšení průtoku krve do končetin a zlepšení autonomní kontroly srdce (u pacientů se srdečním selháním). Rovněž snižuje aktivitu svalového sympatiku, což souvisí s prokázanou schopností RMT snižovat krevní tlak (2).


Důležitou komponentem dýchacího systému a svalstva je bránice, která je hlavním dýchacím svalem, ale hraje také důležitou roli při kontrole páteře během posturální kontroly. Slabost dýchacích svalů je proto spojena se špatnou kontrolou držení těla a bolestmi zad. Vylepšená funkce bránice zprostředkovaná tréninkem dechových svalů může snížit bolesti zad a obnovit kontrolu držení těla (3).


Stručně řečeno, RMT posiluje dýchací svaly, což ovlivňuje okysličení krve, srdeční funkce, periferní svalovou kapacitu, kontrolu držení těla a dušnost. To dává tomuto tréninku hlavní roli při podpoře a hojení dýchacího, kardiovaskulárního a kosterního systému.

2. METODY RESPIRAČNÍHO TRÉNINKU (RMT)
Existují dvě běžně používané metody tréninku dechových svalů - prahová (treshold) a odporová. Porovnání těchto dvou metod prokázalo srovnatelnou účinnost.
Normokapnická hyperpnoe je třetí a složitější metoda RMT, která v současné době není rozšířená a spoléhá se na drahé vybavení, školení a dohled. Ukazuje však podobné výhody jako prahová a odporová RMT.


3. VÝHODY SPECIFICKÉHO TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ (IMT)
IMT je dominantní metodou používanou v klinických studiích a literatuře, přičemž nejvýznamnější je prahová hodnota IMT. Výše popsané výhody tedy nejčastěji nalezneme popsané po tréninku nádechových svalů. Tento trénink primárně zvyšuje maximální inspirační tlak (MIP nebo PImax), ale ne MEP (s výjimkou pacientů se srdečním selháním a astmatem, u nichž se MEP také zlepšuje v reakci na IMT!).

3.1. VÝHODY IMT U HLAVNÍCH ONEMOCNĚNÍ

CHOPN - Chronická Obstrukční Plicní Nemoc (nebo také chronická bronchitida)
Sem řadíme hlavní skupinu pacientů, ve které byl trénink dechových svalů testován a schválen. RMT zlepšuje inspirační svalovou sílu a vytrvalost, snižuje dušnost a zvyšuje cvičební kapacitu u lidí s CHOPN, což vede ke zlepšení kvality života. Výzkum ukazuje, že RMT je při pomoci pacientům s CHOPN účinnější než samotné fyzické cvičení. Pacienti s CHOPN obvykle používají RMT při střední intenzitě (60% až 80% tlaku v ústech). Metoda RMT: IMT.

ASTMA
Astma často postihuje děti a je závažnější u žen, jak u mužů. RMT je účinný u všech pacientů s astmatem. Intenzita RMT je střední, kolem 40% až 60% PImax.
U dospělých i u dětí s astmatem může RM snížit frekvenci astmatických záchvatů a zlepšit schopnost vykonávat každodenní úkoly. Může zmírnit příznaky astmatu a snížit potřebu bronchodilatancií nebo inhalátorů. Metoda RMT: IMT.

SPÁNKOVÁ APNOE
Obstrukční spánková apnoe může vážně ovlivnit kvalitu a kvantitu spánku a kvalitu života. Nejčastěji převládá u starších lidí. Využívané protokoly RMT pro spánkovou apnoe používají buď nízkou nebo střední intenzitu (40% až 75% PImax).
RMT může výrazně snížit spánkovou apnoe, zejména u starších lidí s poruchami spánku. Zlepšuje kvalitu a kvantitu spánku a snižuje počet probuzení během noci a pohyby končetin. Metoda RMT: IMT.

HYPERTENZE (VYSOKÝ KREVNÍ TLAK)
RMT může snížit krevní tlak. Tento účinek je zvláště důležitý pro lidí s hypertenzí, nebo vysokým krevním tlakem, například v důsledku autonomní nerovnováhy. RMT snižuje krevní tlak také u zdravých lidí, což může zabránit hypertenzi. Protokoly RMT používají u zdravých lidí střední až vysokou intenzitu (75% PImax) a nízkou intenzitu u lidí s hypertenzí (30% PImax). Metoda RMT: IMT.

BOLESTI BEDERNÍ PÁTEŘE
RMT posiluje bránici, která je nezbytná pro dýchání i pro kontrolu páteře. Díky této dvojí roli může RMT výrazně snížit bolesti dolní části zad právě posilováním dýchacích svalů, zlepšením kontroly držení těla a obnovením proprioceptivní rovnováhy. Protokoly RMT používají střední intenzitu (60% PImax). Metoda RMT: IMT.

4. VÝHODY SPECIFICKÉHO TRÉNINKU VÝDECHOVÝCH SVALŮ (EMT)
Trénink výdechových svalů (EMT) byl studován v mnohem menší míře. Zajímavé je, že se zdá, že EMT zvyšuje inspirační i expirační svalovou sílu a maximální výdechová rychlost (PEF). Zlepšení PEF je spojeno s lepším čištěním dýchacích cest a kašlem. EMT dále zlepšuje funkci polykání a kašle a penetraci / aspiraci u pacientů s dysfunkcí polykání.


4.1. HLAVNÍ VÝHODY EMT PŘI ONEMOCNĚNÍCH CHOPN

CHOPN - Chronická Obstrukční Plicní Nemoc (nebo také chronická bronchitida)

Přidání EMT k IMT u pacientů s CHOPN zvyšuje PEmax a PEpeak, ale nepřidává další zlepšení cvičební kapacity, dušnosti nebo QOL (kvalitu života) než samotná IMT. Důležité: zlepšení čištění dýchacích cest nebo kašle nebo jakékoli jiné parametry, které by mohly být zlepšeny EMT, nebyly u pacientů s CHOPN testovány!

PACIENTI S NEUROMUSKULÁRNÍMI NEMOCI (NMD)

EMT byla testována u pacientů s poruchami, které ovlivňují dýchací systém a jsou spojeny se slabostí dýchacích svalů, jako jsou Huntingtonova choroba, Parkinsonova choroba a Duchennova svalová dystrofie. EMT zlepšuje maximální výdechový tlak MEP (síla výdechových svalů) a maximální výdechový tok (maximální rychlost výdechu) a může zlepšit funkci kašle, vnímání dechové zátěže (vnímané dýchací úsilí), funkci polykání, penetraci-aspiraci (účinnost správného polykání) a fonace (kvalita řeči). Evidence o EMT nebo kombinované IMT / EMT u pacientů s NMD je však slabá.

Zdroje:

  1. Eva Bernardi, Luca Pomidori, Faisy Bassal, et al. Respiratory muscle training with normocapnic hyperpnea improves ventilatory pattern and thoracoabdominal coordination, and reduces oxygen desaturation during endurance exercise testing in COPD patients. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 1899–1906.

  2. Mello PR, Guerra GM, Borile S, et al. Inspiratory muscle training reduces sympathetic nervous activity and improves inspiratory muscle weakness and quality of life in patients with chronic heart failure: a clinical trial. J Cardiopulm Rehabil Prev. 2012 Sep-Oct;32(5):255-61.

  3. Janssens L, McConnell AK, Pijnenburg M, et al. Inspiratory muscle training affects proprioceptive use and low back pain. Med Sci Sports Exerc. 2015 Jan;47(1):12-9