Navazující kurz tejpování

Kurz se zaměřuje na zlepšení lidského pohybu a výkonu prostřednictvím praktických tejpovacích metod. Pozornost je věnována rovněž anatomii a fyziologii myofasciálních drah. Kurz mimo jiné též vysvětlí, jak prostřednictvím pozorování pohybu zjistit dysfunkce konkrétních anatomických rovin pohybu (planes of motion) a následně aplikovat tejp tak, aby došlo ke zlepšení pohyblivosti a výkonnosti. Výuka probíhá především formou workshopu a s velmi praktickým přístupem. Během praktické části se posuzují pohyby k určení dysfunkce u konkrétních řetězců a učí se, jak aplikovat tejp správným způsobem, který zlepšuje pohyb. Jsou zahrnuta cvičení, obsahující korekční techniky k řešení poruch mobility a stability v myofasciálních dráhách.

Tento 8-hodinový kurz zakončený certifikátem je určen zejména profesionálům v oboru zdravotnictví, fyzioterapeutům a trenérům s jakoukoliv úrovní dosavadní zkušenosti s tejpováním. Veškeré pomůcky potřebné na kurzu vám budou poskytnuty.