Svalové spoušťové body

Svalové spoušťové body (Trigger points).

Na kurzu se naučíte, jak pracovat s 30 nejčastějšími spoušťovými body.