RockPods & RockFloss

Na kurzech se zaměřujeme na dvě fascinující a časem prověřené metody: baňkování, což je terapie využívající podtlak, a flossing, známý také jako kompresní terapie. Tyto techniky mají bohatou historii, ale my je představujeme ve světle nejnovějších vědeckých poznatků a trendů. Seznámíme vás s moderním využitím těchto metod v rámci současných terapeutických programů, kde využíváme nejnovější výzkumy pro odhalení jejich možného potenciálu a zároveň i omezení.

V rámci kurzu získáte špičkové pomůcky RockFloss a RockPods a naučíme vás, jak s nimi efektivně pracovat. Prostřednictvím praktických cvičení a vzájemné výměny zkušeností nejenže zdokonalíte své dovednosti v používání těchto nástrojů, ale také pochopíte hlubší principy a celkový koncept jejich aplikace v terapii.

Kurz probíhá v přátelské, podporující a uvolněné atmosféře, která je ideální pro učení a sdílení zkušeností. Přidejte se k nám a objevte, jak můžete tyto tradiční metody transformovat pro využití v současné terapii.

Nabízíme vám jedinečnou příležitost přihlásit se na dva specializované kurzy, které lze absolvovat samostatně nebo v kombinaci pro komplexnější vzdělávací zážitek.

Podrobný popis po rozkliknutí termínu.