AirPhysio - Average Lung

AirPhysio Average Lung je určen pro většinu teenagerů a dospělých, kteří nemají žádné závažné plicní problémy. Toto zařízení má potenciál pomoci zpomalit progresi a zlepšit respirační stavy, jako je…

Celý popis produktu
1 800 Kč
1 620 Kč s DPH
Skladem >5 ks
Popis produktu

AirPhysio Average Lung je určen pro většinu teenagerů a dospělých, kteří nemají žádné závažné plicní problémy. Toto zařízení má potenciál pomoci zpomalit progresi a zlepšit respirační stavy, jako je astma, CHOPN, bronchiektázie, cystická fibróza atd. Pokud nemáte závažné plicní stavy nebo velmi nízkou kapacitu plic, je tato verze AirPhysio doporučenou verzí pro většinu lidí.

 

Jak plíce pomáhají vyrovnávat hladinu pH našeho těla:

Naše plíce jsou úžasné orgány, které nám pomáhají dýchat a vyměňovat kyslík (O2) s oxidem uhličitým (CO2). Tento proces je základní složkou, která pomáhá vyrovnat hladinu kyselosti a zásaditosti v našem těle a udržuje nás na rovnovážné úrovni pH 7,4.
Pokud plíce nedokážou odstranit přebytečný CO2 z krve, může to způsobit kyselost naší krve a zapříčinit únavu a zmatenost.

 

Jak se naše plíce brání proti infekci a cizím částicím:

Když se nám objeví infekce v plicích, nastanou 3 důležité imunitní reakce:

  1. Obraný proces, čištění dýchacího ústrojí - 1. linie obrany plic, kde dýchací cesty vylučují silnější hlen, aby zachytily a odstranily znečišťující látky z dýchacích cest dříve, než se dostanou do vzduchových vaků.
  2. Zánět stěn dýchacích cest - 2. linie obrany plic. K tomuto dochází, pokud se bakterie nebo viry dostanou skrz hlen a vstoupí do kožních buněk stěn dýchacích cest. V tomto případě se stěny dýchacích cest naplní krví a tekutinou, protože bílé krvinky jsou tlačeny do svalu, aby pomohly v boji proti infekci. Plněním krví se tkáň rozpíná a způsobuje teplo a bolest, tj. Zánětlivý stav.
  3. Bronchokonstrikce - Jedná se o stav, který se obvykle vyskytuje u astmatiků a je přímou reakcí na parazitický útok. jedná se o pokus dýchacích cest fyzicky vytlačit parazita z dýchacích cest a plic. Paraziti vylučují výkaly v plicích, které, pokud se dostanou do stěn dýchacích cest, způsobí rozbití vazby stěny dýchacích cest a krvácení, a ve většině případů způsobí Bronchokonstrikci, jako obranný mechanismus plic. Ve skutečnosti to není pyl, který způsobuje Bronchokonstrikci, ale parazitní výkaly na pylu, které se při rozpadu uvolňují do stěn dýchacích cest.

 

Jak odstranění hlenu pomáhá snižovat zánět a bronchokonstrikci:

Když mukociliární transport funguje správně, potom hlen volně proudí. Asi 90% inhalovaných částic, včetně respiračních bakterií a virů, je vylučováno právě díky tomuto transportu. Díky tomu se zachytí většinu cizích částic, bakterií, výkalů parazitů a částice viru. Všechny tyto částice jsou odnášeny, jako právě spadený list na hladinu tekoucí vody v řece. Touto cestou se dostávají nahoru a ven z plic až do krku, aby byly buď přirozeně spolknuty, nebo vykašlány. To snižuje potřebu další imunitní obrany, včetně zánětu a Bronchokonstrikce.

 

Dysfunkce hlenu a účinky na naše plíce:

Když mukociliární transport nefunguje správně, říkáme tomu "Mucus Dysfunction". K dysfunkci hlenu může dojít z řady důvodů, od infekce, která se opakovaně vyskytuje v dýchacích cestách, přes nadměrný hlen (také nazývaný hyper-sekrece) nebo poškození stěn dýchacích cest nebo řasinek (chloupky v dýchacích cestách). Jako nepříznivý účinek aktivace zánětu a / nebo Bronchokonstrikce stěny dýchacích cest se vylučuje více silnějšího hlenu, aby se snížily infekce, výkaly a částice, které by se mohly dostat na stěny dýchacích cest a způsobit podráždění. Negativním účinkem je, že tento sliz může být pro slizniční transport obtížněji odstranitelný, protože je hutnější, těžší a lepivější. Pokud mukociliární čištění funguje normálně a infekce nepřetrvává, bude i tento silnější hlen normálně odstraněn. Pokud však infekce přetrvává, pak přetrvává zánět a přebytečný hlen se nadále vylučuje. To vede k přeplnění hrudníku hromaděním hlenu v našich plicích a může vést ke stavu, který se nazývá dysfunkce hlenu. Pokud není tato dysfunkce léčena, může to vést k další infekci a produkci více hlenu, což vede k začarovanému cyklu infekce, dysfunkci hlenu a opětovné infekci. To může vést k dalším respiračním stavům, jako je chronická bronchitida, bronchiektázie a pneumonie.

Jak přerušit cyklus infekce plic:

AirPhysio je mezinárodně oceněnované zařízení. Využívá zcela přirozený proces zvaný oscilační pozitivní expirační tlak nebo OPEP. Tento proces pomáhá procesu odstraňování hlenu následujícím způsobem:

  1. Pozitivní výdechový tlak nebo PEP - Zařízení vytváří přetlak, když dýcháme (vydechujeme) do zařízení, což způsobuje expandování plic a cirkulaco vzduchu v plicích, čímž se vzduch dostává za hlen a pomáhá ho vytlačit. Tím se hlen může uvést do pohybu a pomůžeme mu k plynulejšímu toku.
    Je to jako roztlačení pro mukociliární transport (něco jako roztlačení auta), které pomáhá hlenu znovu proudit, pokud se z jakéhokoli důvodu zastavil.
    Jakmile mukociliární transport funguje, zařízení pomáhá dát mukociliárnímu transportu vyvíjením dalšího pomocného tlaku a pomáhá udržovat efektivní průtokovou rychlost při každém použití.
  2. Oscilace - Jakmile kuličkové ložisko v zařízení dosáhne specifického tlaku (na základě verze zařízení), způsobí, že se kuličkové ložisko zvedne, uvolní tlak a dočasně vyfoukne a znovu nafoukne plíce.

Oscilace a PEP také vedou ke dvěma dalším výhodám:

A. Wind Sheering - Když se tlak uvolní, vzduch proudí přes povrch hlenu a pomáhá odstraňovat horní vrstvy hlenu spolu se zachycenými částicemi. K tomuto procesu dochází také při těžkém dýchání během cvičení.
B. Shaking stěn dýchacích cest - Mění se tlak z rozšiřených stěn dýchacích cest, na tlak blížící se k normálnímu tlaku díky vracejí se do uvolněného stavu. Zařízení způsobuje, že se stěny rozpínají a stahují 15 až 35krát za sekundu, což způsobuje třesení hlenu a uvolnění vazby hlenu a stěn. To pomáhá otevřít dýchací cesty a pohybovat hlenem nahoru, ven z plic. Je to podobné, jako když vás někdo opakovaně udeří do hrudníku nebo zad.

Návod jak používat produkt ZDE