Tejpování kotníku

Jak zatejpovat kotník?

Pokud máte problémy s kotníky, doporučujeme mít tejp vždy po ruce. Jedná se o velice častou techniku, která účinně pomáhá. Nejčastějším důvodem pro aplikaci tejpu bude zvrtnutý kotník, kdy může dojít k poškození vazů, otoku, případně výronu. Čím dříve tejp aplikujeme, tím lépe, často při rychlé aplikaci a zpěvněním kineziologickým tejpem otok vůbec nevznikne a doba léčby se tím výrazně zkrátí.

V případě akutního problému s hleznem je vhodné právě z důvodu zamezní vzniku otoku, resp. jeho snížení, aplikovat i lymfatické tejpy jako první vrstvu. Dále lepíme na kotník několik vrstev tejpů, s jejichž množstvím i napětím (a tím výslednou oporou) je vhodné pracovat a při dlouhodobějších problémech postupně jak napětí, tak vrstvy ubírat. Není vždy nutné mít nalepeny všechy, naopak v případě obtíží je možné vrsty přidat. Tato technika kotník velmi dobře stabilizuje, neomezuje cirkulaci krve a lymfy.

Tejpování kotníku lze doporučit i jako prevenci před úrazem, pakliže máme kotníky nestabilní a chystáme se například na tůru po nezpěvněné cestě nebo na zápas, kde by mohlo dojít k úrazu. Tejpy v botě narozdíl od ortézy prakticky nevnímáme, což je jejich nesporná výhoda.

Toto a mnohem více se naučíte na našich kurzech tejpování.

Krokový návod tejpování kotníku

1. Bázi prvního tejpu nalepíme bez napětí nad postižený kotník (vnější nebo vnitřní). Lepíme směrem dolů na plosku a končímě opět nad kotníkem na druhé straně. Vysoké napětí tejpu je od kotníku po kotník, špička je přitažená

2. Druhý tejp lepíme kolmo směrem na první. Začínáme opět na postižené straně kotníku a tejp směřuje na achylovku

3. Druhý tejp dolepíme na druhém straně kotníku. Vysoké napětí je opět od kotníku po kotník, noha je v pravém úhlu

4. Bázi třetího tejpu (tzv. "laso") nalepíme nad první a zpočátku jej kopíruje až po plosku. Následně tejp směřujeme přes nárt opět k postižené straně kotníku a dále za achylovkou dolepíme bázi

5. Tento tejp jde tedy pouze přes postiženou stranu kotníku nejprve směrem dolů, následně okolo nohy a zpět přes kotník směrem dozadu. Vysoké napětí opět od kotníku po kotník

6. Další tejp lepíme z nártu směrem na plosku nohy, tejp vedeme okolo paty a zpět na plosku, kde se kříží a vrací spět na opačnou stranu nártu. Tejp vytvoří okolo nohy osmičku

7. Tento poslední tejp zpěvnění kotníku ještě umocní, zároveň podpoří i klenbu. Vysoké napětí použijeme na celou terapeutickou část tejpu (bez bází)

Toto a mnohem více se naučíte na našich kurzech tejpování.

Co se vám k tomu bude hodit:
Tejpy Tejpy skolatejpovani.cz
Příslušenství k tepování Příslušenství k tejpům
Masérské potřeby  Masérské potřeby